Målsägandebiträde

Utsatt för brott?

Du har kommit rätt. Juristbyrå Madeleine Käärik erbjuder allsidig hjälp för dig som är offer för brott och är målsägande.

Vi åtar oss målsägandeuppdrag. Och kom ihåg att du har rätt att kräva skadestånd. Under 13 års har Madeleine Käärik erbjudit kvalificerad juridisk hjälp inom detta område. Du kan känna dig säker på att hon tillvaratar dina intressen på ett noggrant, kompetent och engagerat sätt.

Arbetsspråk: svenska och ryska.

Background Image

Juridiska tjänster

Straffrätt


Familjerätt


Migrationsrätt


Background Image

Madeleine Käärik efter avslutade studier vid Stockholms Universitet är verksam inom straffrätt, familjerätt, asylrätt sedan 2003.

Background Image

Adress:    Valhallavägen 128, BV

Telefon:     +46 (0) 70 680 13 46

                +46 (0) 86 467 90 5

Fax:           +46 (0) 66 320 66

Email:       madeleinekaarik@gmail.com

Kontonr:   123 85 95-1 SEK

Bankkontonr:  9960 1812385951

Kontoslag:      PLUSGIROKONTO FÖRETAG

IBAN:     SE64 9500 0099 6018 1238 5951

BIC-kod (SWIFT-adress):      NDEASESS

Kontohavare:     FIRMA MADELEINE KÄÄRIK